Dotajā sadaļā ir parādīti VELOX izmantošanas piemēri atšķirīgās konstrukcijās. Var novērtēt materiāla variatabilitāti un tā pielietojuma iespējas.